112/2015 – Ακύρωση των 282/2014 & 27/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στην Λ. Πετρουπόλεως και στην Λ. Φυλής στο Ίλιον

112/2015 – Ακύρωση των 282/2014 & 27/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στην Λ. Πετρουπόλεως και στην Λ. Φυλής στο Ίλιον