021/2015 – Ανάκληση της με αρ. 12/10-02-2015 χορηγηθείσας προέγκρισης στη Φερεντίδου Ελισάβετ, που αφορά κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματος», επί των οδών Ιδομενέως & Αιακού 53

021/2015 – Ανάκληση της με αρ. 12/10-02-2015 χορηγηθείσας προέγκρισης στη Φερεντίδου Ελισάβετ, που αφορά κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματος», επί των οδών Ιδομενέως & Αιακού 53