357/2013 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 296/2013 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 2/2007 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Ιπποδαμείας – Ο.Τ. 2146, 2147, 2151, 2152, 2154, 2155 Περιοχής Ραδιοφωνίας

357/2013 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 296/2013 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 2/2007 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Ιπποδαμείας – Ο.Τ. 2146, 2147, 2151, 2152, 2154, 2155 Περιοχής Ραδιοφωνίας

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a