103/2010 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2009 Απόφασης Δ.Σ. εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

103/2010 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2009 Απόφασης Δ.Σ. εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2009 Απόφασης Δ.Σ. εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ads1032010.pdfa

103/2010 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 456/2009 Απόφασης Δ.Σ. εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.