Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 56253/21-08-2020

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 56253/21-08-2020

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 56253/21-08-2020 Ανακοίνωση του Δήμου Ιλίου για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ως εξής:

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος ΙΛΙΟΥ ΚΑΛΧΟΥ 48-50 ΙΛΙΟΝ ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2020-2021
12 47

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία  λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση (Καθαριστές-καθαρίστριες σχολικών μονάδων) του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 24/08/2020 και λήγει την Τετάρτη 26/08/2020, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  kentrikigrammateia@ilion.gra

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τα δικαιολογητικά να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣa

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΑΑ)a

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΑΑ)a