068/2017 – Ανανέωση της έγκριση ποσού που έχει κατατεθεί σε μετρητά ως εγγύηση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

068/2017 – Ανανέωση της έγκριση ποσού που έχει κατατεθεί σε μετρητά ως εγγύηση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.