Αξιολόγηση προσφορών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων.