128/2012 – Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 21313/09-05-2012 γνωμοδότησης του Δικηγόρου του Δήμου μας, σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων δημοτικών τελών και ΤΑΠ, κατόπιν επανελέγχου της επιφάνειας των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

128/2012 – Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 21313/09-05-2012 γνωμοδότησης του Δικηγόρου του Δήμου μας, σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων δημοτικών τελών και ΤΑΠ, κατόπιν επανελέγχου της επιφάνειας των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 21313/09-05-2012 γνωμοδότησης του Δικηγόρου του Δήμου μας, σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων δημοτικών τελών και ΤΑΠ, κατόπιν επανελέγχου της επιφάνειας των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

ADS1282012.pdfa