Αποδοχή αιτήματος για απόσπαση υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου στο Δήμο Ιλίου

Αποδοχή αιτήματος για απόσπαση υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου στο Δήμο Ιλίου

Αποδοχή αιτήματος για απόσπαση υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου στο Δήμο Ιλίου

adspk1382010.pdfa