310/2013 – Αποδοχή δωρεάς δονητικής πλάκας από την εταιρεία JCB

310/2013 – Αποδοχή δωρεάς δονητικής πλάκας από την εταιρεία JCB