Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας ειδικού συνεργάτη σε θέματα τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας ειδικού συνεργάτη σε θέματα τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας ειδικού συνεργάτη σε θέματα τοπικής ιστορίας και παράδοσης.

adspk532010.pdfa