Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας ειδικού συνεργάτη σε θέματα τοπικής ιστορίας και παράδοσης.