Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.

ade4162010.pdfa