167/2019 – Απόφαση διακοπής μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Φαναρίου 4 όπου στεγάζεται το 26ο Νηπιαγωγείο Ιλίου