189/2017 – α) Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και β) Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παραίτηση από αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ιλίου κατά Βασιλικής Ζανίκου και Ζωίτσας Καρκούλια

189/2017 – α) Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και β) Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παραίτηση από αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ιλίου κατά Βασιλικής Ζανίκου και Ζωίτσας Καρκούλια