124/2019 – Γνωμοδότηση για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

124/2019 – Γνωμοδότηση για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης