080/2013 – Γνωμοδότηση για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων