Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων του τμήματος Βιβλιοθηκών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων του τμήματος Βιβλιοθηκών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας αντικειμένων του τμήματος Βιβλιοθηκών του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2282010.pdfa