078/2009 – Δημιουργία Δημοτικού ψηφιακού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού και κατοχύρωση των ονομάτων www.iliontv.gr και www.radioilion.gr

078/2009 – Δημιουργία Δημοτικού ψηφιακού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού και κατοχύρωση των ονομάτων www.iliontv.gr και www.radioilion.gr

Δημιουργία Δημοτικού ψηφιακού τηλεοπτικού  και ραδιοφωνικού σταθμού και κατοχύρωση των ονομάτων www.iliontv.gr και www.radioilion.gr

ads078.pdfa