261/2012 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 227,97 € από τον υπ’ αριθμ. 51/07-08-1996 βεβαιωτικό κατάλογο (Αγωγός – ΕΥΔΑΠ αποχέτευσης) του ΒΟΡΕΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ

261/2012 – Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 227,97 € από τον υπ’ αριθμ. 51/07-08-1996 βεβαιωτικό κατάλογο (Αγωγός – ΕΥΔΑΠ αποχέτευσης) του ΒΟΡΕΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ

Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 227,97 € από τον υπ’ αριθμ. 51/07-08-1996 βεβαιωτικό κατάλογο (Αγωγός – ΕΥΔΑΠ αποχέτευσης) του ΒΟΡΕΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ

ADS2612012.pdfa