168/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 108/2009 Α.Δ.Σ. (επανέγκριση της αποζημίωσης Γεωργίου Πανούση και λοιπών βάσει της πράξης αναλογισμού 8/87 για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 894 (πλατεία) περιοχής ΜΙΧΕΛΗ)

168/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 108/2009 Α.Δ.Σ. (επανέγκριση της αποζημίωσης Γεωργίου Πανούση και λοιπών βάσει της πράξης αναλογισμού 8/87 για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 894 (πλατεία) περιοχής ΜΙΧΕΛΗ)

Διόρθωση της υπ’ αριθ. 108/2009 Α.Δ.Σ. (επανέγκριση της αποζημίωσης Γεωργίου Πανούση και λοιπών βάσει της πράξης αναλογισμού 8/87 για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 894 (πλατεία) περιοχής ΜΙΧΕΛΗ)

ads168.pdfa

168/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 108/2009 Α.Δ.Σ. (επανέγκριση της αποζημίωσης Γεωργίου Πανούση και λοιπών βάσει της πράξης αναλογισμού 8/87 για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 894 (πλατεία) περιοχής ΜΙΧΕΛΗ)

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a