154/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 155/2001 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου και έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου

154/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 155/2001 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου και έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου

Διόρθωση της υπ’ αριθ. 155/2001 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου και έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου

ads154.pdfa