155/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 207/17-04-2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου

155/2009 – Διόρθωση της υπ’ αριθ. 207/17-04-2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου

Διόρθωση της υπ’ αριθ. 207/17-04-2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα υπόχρεου

ads155.pdfa