Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2013 – 2014. Καθορισμός: ορίων ηλικίας, γεωγραφικών ορίων, δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων,μορίων »

Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2013 – 2014. Καθορισμός: ορίων ηλικίας, γεωγραφικών ορίων, δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων,μορίων »