213/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου»

213/2012 – Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου»

Εγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου»

AOE2132012.pdfa