167/2017 – ‘Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση των αθλητικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου

167/2017 – ‘Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση των αθλητικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου

167/2017 – ‘Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση των αθλητικών δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου