Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου

Εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά σε μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου

ADE1842010.pdfa