100/2010 – Εισήγηση για απ’ ευθείας ανάθεση της ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

100/2010 – Εισήγηση για απ’ ευθείας ανάθεση της ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Εισήγηση για απ’ ευθείας ανάθεση της ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

ads1002010.pdfa