Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κουλετάκη Αργυρής

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κουλετάκη Αργυρής

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κουλετάκη Αργυρής

ade2922010.pdfa