Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πατσαλιά Μαρίας

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πατσαλιά Μαρίας

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πατσαλιά Μαρίας

ade2932010.pdfa