Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κυριακοπούλου Πετρούλας

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κυριακοπούλου Πετρούλας

Εισήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κυριακοπούλου Πετρούλας

ade2912010.pdfa