535/2017 – Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017

535/2017 – Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2017