Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων του νομικού μας προσώπου Οικονομικού Έτους 2013