429/2017 – Εισήγηση για την συμπληρωματική έγκριση πίστωσης ποσών