525/2017 – Εισήγηση για τη συμπληρωματική έγκριση πίστωσης ποσού