108/2017 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομική Επιτροπής