204/2019 – Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)