174/2019 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021

174/2019 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021