173/2019 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021

173/2019 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021