211/2019 – Εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 94/ΦΕΚ 157τ.Α’/11.10.2019)