172/2019 – Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021

172/2019 – Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.09.2019 έως 06.11.2021