080/2009 – Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την με αρ. πρωτ. 7171/13-02-2009 αίτηση που αφορά το Ο.Τ. 322 επί των οδών Ψαρών και Άνδρου και ορισμός Επιτροπής επεξεργασίας του εν λόγω θέματος

080/2009 – Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την με αρ. πρωτ. 7171/13-02-2009 αίτηση που αφορά το Ο.Τ. 322 επί των οδών Ψαρών και Άνδρου και ορισμός Επιτροπής επεξεργασίας του εν λόγω θέματος

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την με αρ. πρωτ. 7171/13-02-2009 αίτηση που αφορά το Ο.Τ. 322 επί των οδών Ψαρών και Άνδρου και ορισμός Επιτροπής επεξεργασίας του εν λόγω θέματος

ads080.pdfa