196/2011 – Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 Απόφασης Δ.Σ. (περί πρότασης τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α- ΚΧ – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης)

196/2011 – Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 Απόφασης Δ.Σ. (περί πρότασης τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α- ΚΧ – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης)

Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 Απόφασης Δ.Σ. (περί πρότασης τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α- ΚΧ – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης)

ADS1962011.pdfa

196/2011 – Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 Απόφασης Δ.Σ. (περί πρότασης τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α- ΚΧ – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης)