Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

ade3432010.pdfa

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά συμμετοχής εταιρείας στο διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»