232/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

232/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»

AOE2322012.pdfa

232/2012 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»