023/2014 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2014»

023/2014 – Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2014»