Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 138/18-3-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ‘’ΙΛΙΟΝ’’»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 138/18-3-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ‘’ΙΛΙΟΝ’’»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 138/18-3-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού ‘’ΙΛΙΟΝ’’»

ade2142010.pdfa