Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» – FORTHNET, κατά συμμετοχής εταιρείας για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» – FORTHNET, κατά συμμετοχής εταιρείας για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» – FORTHNET, κατά συμμετοχής εταιρείας για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

ade2212010.pdfa

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» – FORTHNET, κατά συμμετοχής εταιρείας για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»