Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία VODAFONE – PANAFON A.E., για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία VODAFONE – PANAFON A.E., για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Εξέταση ένστασης του υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία VODAFONE – PANAFON A.E., για την εργασία, «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

ade2222010.pdfa