093/2010 – Εξέταση αιτημάτων για μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (ΔΕΤΕΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3812/09

093/2010 – Εξέταση αιτημάτων για μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (ΔΕΤΕΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3812/09

Εξέταση αιτημάτων για μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (ΔΕΤΕΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3812/09

ads0932010.pdfa