244/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 12.096,00 € της υπόχρεης κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ, βάσει της 89/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34914/06-07-2011 αίτησή της

244/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 12.096,00 € της υπόχρεης κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ, βάσει της 89/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34914/06-07-2011 αίτησή της

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού

12.096,00 € της υπόχρεης κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΗΛΙΑ, βάσει της 89/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπαριθμ. 34914/06-07-2011 αίτησή της

ADS2442011.pdfa